Személyzeti, szervezeti, gazdálkodási adatok, egyéb közérdekből nyilvános adatok

Közzétételi tájékoztató

Készítette: MNB-EduLab Kft.
Hatályos: 2022. 08. 12.

1. Bevezetés

Az MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Magyar Nemzeti Bank leányvállalataként jött létre azzal a céllal, hogy minőségi digitális tananyagokat fejlesszen és biztosítson a gazdasági témák iránt érdeklődők számára.

2. A Társaság

  1. Főbb adatok

Cégnév: MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: MNB-EduLab Kft.
Levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Cégjegyzékszám: 01-09-386367
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 29306934-2-41

3. A Társaság jogállása és feladatai

Az MNB-EduLab Kft. tevékenységét a mindenkor hatályos Alapító Okirat, továbbá a rá vonatkozó törvényekben, egyéb jogszabályokban és hatósági határozatokban megköveteltek szerint látja el.

4. Vezető testületek

Taggyűlés

A Társaság 100%-os kizárólagos tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB). Mindazon esetekben, amikor a jogszabály, az Alapító Okirat, belső szabályzat a Taggyűlés döntését, intézkedését írja elő, az MNB jogosult és köteles írásbeli határozatával dönteni, amelyről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

A Társaság szabályszerű működését ellenőrző testület

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését és üzletvitelét, valamint ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály a Felügyelőbizottság hatáskörébe utal.

5. Közzétételi adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 2.§-a alapján közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adatok:

Felügyelőbizottsági tagok juttatása és tiszteletdíja

Beosztás/tisztség

Felügyelőbizottsági
elnök

Felügyelőbizottsági
tag

Felügyelőbizottsági
tag

Személyi havi bruttó tiszteletdíj (Ft/hó)

Minimálbér ötszöröse

Minimálbér háromszorosa

Minimálbér háromszorosa

adó és járulék formájában a költésgvetésnek befizetett

Szja tv. és Tbj tv. szerint

Szja tv. és Tbj tv. szerint

Szja tv. és Tbj tv. szerint

a munkavállalónak történő havi kifizetés

Szja tv. szerint

Szja tv. szerint

Szja tv. szerint

Alapbéren kívüli juttatások

prémium éves maximális mértéke

-

-

-

cafetéria bruttó összege (Ft/év)

-

-

-

Munkaviszony/tisztség megszűnése esetén járó juttatások

végkielégítés mértéke (hónap)

-

-

-

felmondási idő mértéke (hónap)

-

-

-

a munkaviszony/jogviszony

megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel (végkielégítés nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül, hónap)

-

-

-

A beosztásban jelenleg dolgozó munkavállaló neve

Dr. Czene Gréta

Dr. Lőrincsik Péter

Hajdu Krisztina

A munkavállaló tisztségének kezdete a Társaságnál

2021. május 28.

2021. május 28.

2021. május 28.

 

 

Ügyvezetői bér és juttatások

Beosztás/tisztség

Ügyvezető

Személyi havi bruttó alapbér (Ft/hó)

Mindenkori garantált bérminimum

ebből: adó és járulék formájában a költésgvetésnek befizetett

Szja tv. és Tbj tv. szerint

ebből: a munkavállalónak történő havi kifizetés

Szja tv. szerint

Alapbéren kívüli juttatások

prémium éves maximális mértéke

-

cafetéria bruttó összege (Ft/év)

-

Munkaviszony/tisztség megszűnése esetén járó juttatások

végkielégítés mértéke (hónap)

Mt. szerint

felmondási idő mértéke (hónap)

Mt. szerint

a munkaviszony /jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel (végkielégítés nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül, hónap)

Mt. szerint

A beosztásban jelenleg dolgozó munkavállaló neve

Hergár Eszter Márta

A munkavállaló tisztségének kezdete a Társaságnál

2022. szeptember 13.

 

2009. évi CXXII. tv. 2.§ (2) bekezdése szerinti munkavállalói bér és juttatások

Együttes cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult vezetői és beosztotti bérek és juttatások

Személyi havi bruttó alapbér (Ft/hó)

2.000.000 - 2.200.000

Alapbéren kívüli juttatások

prémium éves maximális mértéke

-

cafetéria bruttó összege (Ft/év)

-

Munkaviszony/tisztség megszűnése esetén járó juttatások

végkielégítés mértéke (hónap)

Mt. szerint

felmondási idő mértéke (hónap)

2

a munkaviszony/jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel (végkielégítés nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül, hónap)

Mt. szerint

Munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű, vezető beosztású munkabérek és juttatások

Személyi havi bruttó alapbér (Ft/hó)

1.000.000 - 2.200.000

Alapbéren kívüli juttatások

prémium éves maximális mértéke

-

cafetéria bruttó összege (Ft/év)

-

Munkaviszony/tisztség megszűnése esetén járó juttatások

végkielégítés mértéke (hónap)

Mt. szerint

felmondási idő mértéke (hónap)

2

a munkaviszony/jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel (végkielégítés nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül, hónap)

Mt. szerint